Franciszkanie Rzymsko-Katolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP
Skarżysko-Kamienna
Dziś mamy: 13 czerwca

Imieniny obchodzą:Justyna, Małgorzata i Jakub

Kandydaci do zakonu
29 lis2013

Do Zakonu przyjmujemy kandydatów na kapłanów i na braci zakonnych.

Przygotowanie do pracy i życia zakonnego w tak różnych dziedzinach odbywa się przez formację
duchową, intelektualną
i zawodową kandydatów na Postulacie, Nowicjacie, Junioracie
i w Wyższym Seminarium Duchownym.

Kandydaci na braci zakonnych przyjmowani są do 35 roku życia, powinni ukończyć przynajmniej
Szkołę Zawodową. Po przyjęciu odbywają roczny
postulat, a następnie rok nowicjatu wieńczony
złożeniem pierwszych ślubów zakonnych na jeden rok. Następnie przechodzą na formację Junioratu,

trwającą pięć lat, gdzie pogłębiają wiedzę teologiczną, ogólną i zawodową. Ten okres formacji kończą
złożeniem ślubów wieczystych.
Pobyt w zakonie jest bezpłatny, natomiast za wszelką pracę bracia
nie otrzymują wynagrodzenia materialnego. Bracia zakonni
w klasztorach pełnią różne funkcje: organisty,
furtiana, zakrystiana, zaopatrzeniowca, gospodarza domu, ogrodnika, niektórzy
z braci podejmują
zajęcia w wydawnictwie, w drukarni, administracji. Zachowanie ślubów oraz życie wspólne wymaga
od zakonników ofiary.

Dlatego w zakonie mogą wytrwać jedynie ci, którzy są zdolni do przezwyciężenia miłości własnej,
nie liczą na łatwe życie,
a siłę do wytrwania czerpią będąc w zjednoczeniu z Bogiem.


Kandydaci do kapłaństwa są przyjmowani po maturze. Podobnie jak kandydaci na braci zakonnych
odbywają postulat i nowicjat.

Następnie podejmują formacje w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie studiując filozofię i teologię
przygotowują się do pracy kapłańskiej.
Przed przyjęciem święceń diakonatu składają śluby uroczyste,
zobowiązując się żyć w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości przez całe życie,
a przez to naśladować
Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu. Formację seminaryjną kończą przyjęciem święceń
kapłańskich.

Istnieją w Polsce dwa Wyższe Seminaria Duchowne Ojców Franciszkanów: w Łodzi-Łagiewnikach
i w Krakowie.
Rzymsko-Katolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP

ul. Rynek 64
26-100 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 251 35 95
skarzysko@franciszkanie-warszawa.pl

Kancelaria czynna

poniedziałek:

wtorek - środa: 16:00 - 17:00

czwartek - sobota: 10:00 - 11:00

Godziny Mszy Świętych

  poniedziałek - sobota: 7:00, 18:00

niedziela: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

zobacz więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021  ·  Licznik odwiedzin: 308
Wykonanie: