Franciszkanie Rzymsko-Katolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP
Skarżysko-Kamienna
Dziś mamy: 7 grudnia

Imieniny obchodzą:

Transitus 2021
03 pa2021

Galeria zdjęć

TRANSITUS             

Wszystkie Trzy Rodziny Franciszkańskie na całym świecie, zgodnie z tradycją, 3 października, gromadzą się na nabożeństwie zwanym „Transitus” (transitus czyli przejście, we franciszkańskim świecie termin ten używany jest jako nazwa własna nabożeństwa upamiętniającego przejście św. Franciszka z tego świata do ojczyzny niebieskiej) - to właśnie wieczorem tegoż dnia biedaczyna z Asyżu odszedł do Pana. 

Jest to jedno z bardziej wzruszających nabożeństw dla wszystkich braci i sióstr Zakonu św. Ojca Franciszka, wspominających ostatnie chwile Świętego na ziemi i wdzięcznych za dar Jego niezwykłej świętości dla całego Kościoła.

W czasie nabożeństwa „Transitus” ojcowie i bracia franciszkanie, a także wierni, trzymając w dłoniach zapalone świece, przypominają sobie ostatnie chwile życia św. Franciszka, śpiewają hymny i dziękują za tego wspaniałego Świętego, który do końca ukochał Boga i wszystkie stworzenia. Franciszek nie tyle żegnał się z życiem, ile witał ze śmiercią - w sposób radosny mówił: „Pozdrowiona niech będzie siostra śmierć”, i prosił braci, aby chwalili Pana w pieśniach. 

Św. Bonawentura  w jednym ze swoich dzieł tak opisuje to wydarzenie: św. Franciszek tuż przed śmiercią przywołał do siebie braci, pobłogosławił ich i polecił by trwali w bojaźni Bożej. Poprosił o odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Jana, rozpoczynającego się od słów "Było to przed Świętem Paschy..." (J 13,1). Następnie zaczął odmawiać Psalm 142 "Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana". Swoje życie zakończył mówiąc: "Na mnie czekają sprawiedliwi, aż mnie wynagrodzisz".

Natomiast pełniejszy opis śmierci Świętego Franciszka  - spotkanie Biedaczyny z Siostrą Śmiercią opisał br. Tomasz z Celano, autor biografii św. Franciszka spisanej tuż po jego śmierci:

„Gdy Franciszek przeczuł porę śmierci, wówczas wezwawszy do siebie dwóch braci swych i synów szczególnie umiłowanych, polecił im wyśpiewywać głośno chwałę Pańską w rozradowaniu ducha, z powodu bliskiej śmierci, a raczej bliskiego w niej żywota. Sam zaś, jak tylko mógł, zaintonował psalm Dawidowy: „Na głos wołam do Pana, głośno Pana błagam”. Brat zaś pewien, przez świętego nader umiłowany, troskający się gorąco o braci wszystkich, słysząc to i dorozumiewając się, że zgon Świętego jest już niedaleki, przemówił doń tymi słowy: „Biada, Ojcze błogosławiony, oto synowie już pozostaną bez ojca i odebrana zostanie ich źrenicom światłość prawdziwa! Wspomnij przeto sieroty, jakie pozostawiasz, i odpuściwszy im winy wszystkie, rozraduj błogosławieństwem swym zarówno obecnych, jak i wszystkich nieobecnych”. A Święty rzecze mu: „Oto woła mnie Pan, synu! Odpuszczam wszystkie zniewagi i winy braciom moim, zarówno nieobecnym jak i obecnym, i jak tylko mogę – rozgrzeszam ich; ty zaś oznajmij im to i ode mnie wszystkich pobłogosław”. Przykazał następnie przynieść księgę Ewangelii i poprosił; by przeczytano mu z Ewangelii według świętego Jana rozdział rozpoczynający się tymi słowy: „Na sześć dni przed Paschą Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca…” Rozkazał następnie nakryć się całunem i posypać popiołem ten, który niebawem miał się obrócić w popiół i pył ziemski. A gdy zeszło się wielu braci, których Ojcem był i Wodzem, i trwało w pełnym czci pobliżu, wyczekując błogosławionego zgonu i dopełnienia szczęsnego, wtedy wyzwoliła się owa dusza prześwięta z ciała i pogrążyła się w jasności niezmierzonej, ciało zaś zasnęło w Panu.”

Umierał w pokoju, choć bardzo cierpiał. Pod koniec swojego życia był prawie niewidomy, na ciele nosił stygmaty. Tuż przed śmiercią kazał położyć się na ziemi, tuż przy swojej ukochanej kapliczce Matki Bożej Anielskiej, nazywanej Porcjunkulą, czyli "wybraną cząstką". Zmarł 3 października 1226 r.. Pochowano go w kościele św. Jerzego w Asyżu, a w 1230 r. ciało przeniesiono do specjalnie wybudowanej bazyliki noszącej jego imię gdzie spoczywa po dzień dzisiejszy.

tekst za "Franciszkowa droga" 9/2021 

 

 

 

Galeria zdjeć
Rzymsko-Katolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP

ul. Rynek 64
26-100 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 251 35 95
skarzysko@franciszkanie-warszawa.pl

Kancelaria czynna

poniedziałek:

wtorek - środa: 16:00 - 17:00

czwartek - sobota: 10:00 - 11:00

Godziny Mszy Świętych

  poniedziałek - sobota: 7:00, 18:00

niedziela: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

zobacz więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021  ·  Licznik odwiedzin: 36
Wykonanie: